Tip - Tip
Specijalizirana veterinarska ambulanta i
Veterinarski higijeničarski servis
Vinkovci, Josipa Lovretića 10
KONTAKT INFORMACIJE
Vlasnik : Ilija Stević, dr.vet.med.

Adresa : Vinkovci, Josipa Lovretića 10

E-mail : ilija.stevic@vk.t-com.hr

Tel./Fax : +385 32 306 901