Tip - Tip
Specijalizirana veterinarska ambulanta i
Veterinarski higijeničarski servis
Vinkovci, Josipa Lovretića 10
AZIL
VHS "Tip-Tip" posluje u sastavu veterinarske ambulante te pruža usluge hvatanja pasa bez nadzora na javnoj površini i uklanjanja uginulih i pregaženih pasa i mačaka s prometnica i javnih površina. Navedene poslove za potrebe grada Vinkovaca obavljamo temeljem Ugovora i to od 1995. godine. Također poslove iz djelokruga veterinarskog javnog zdravstava obavljamo i za potrebe nekih drugih gradova i općina kao što su: grad Orahovica, grad Našice, općina Ivankovo, općina Nuštar i općina Erdut. Poslove iz djelokruga veterinarskog javnog zdravstava obavljamo sukladno veterinarskim propisima, tako u svom sastavu imamo i vlastito sklonište za uhvaćene pse bez nadzora na javnoj površini.
Želja nam je putem ove Web stranice upoznati javnost s radom VHS-a, a ujedno prikazati slike pasa u skloništu-azilu koji s mogu udomiti kod novih vlasnika. Želja bi nam bila da se što veći broj pasa udomi kod novih vlasnika i na takav način učine jedno humano djelo. Slike pasa koje možete udomiti pogledajte na lijevoj strani ekrana uz kratke opise pasa, a ujedino vlasnici odlutalih pasa mogu provjeriti da li je njihov pas uhvaćen i smješten u azil.
Kontaktirajte nas u vezi udomljavanja pasa na telefon 032/306-901
u radno vrijeme od 9-12 sati od ponedjeljka do subote.
Kontaktirajte nas u vezi udomljavanja pasa na telefon 032/306-901 u radno vrijeme od 9-12 sati od ponedjeljka do subote.